Minh Thuy Huynh

Gà nấu hạt sen

Linda Hiền Hoà

Xôi vò hạt sen

Liên Tinh Dầu

Canh sườn hạt sen

Liên Tinh Dầu

Chè hạt sen đỗ xanh

Nghĩa Imi

Chè hạt sen

Học nhiều tuần này