Lara Nguyen

Giò sống, mọc

Nguyen Hoahop

Bún mọc giò heo

Đàn ông vào bếp

Cá bớp hấp cuốn rau sống

Steven Nguyễn

Gỏi tôm sống

Nguyễn Thuỵ Chi Anh

Tôm sống mù tạt

Nguyễn Thuỵ Chi Anh

Me sống ngào đường (mứt me)

Học nhiều tuần này