Sergio Crepaldi

Ketchup làm tại nhà

Chân Chân ( Nhược Tư )

Làm phô mai tại nhà

Victoria Nguyen

Điểm tâm tại nhà

Ninh Đặng

Nem chua tại nhà

Chân Chân ( Nhược Tư )

Đế pizza hoàn hảo tại nhà

Học nhiều tuần này