Dũng Hà Nông Sản

Canh sake nấu tôm

Nguyễn Thụy Hồng Hạnh

Sakê chiên giòn giòn

Trương Quang Đạt

Mì xào giòn giòn

Ngọc Kim Trương

Bánh rán giòn giòn

Nguyễn Văn Đồng

Dạ dày giòn giòn thơm xả

Vũ Lan Hương

Khoai lang chiên giòn

Học nhiều tuần này