soba noodles with chicken and peanut sauce


tin tai tro
Hình ảnh món TORI NANBAN SOBA (Mì Soba Thịt Gà)
Hình ảnh món MÌ SOBA ĐẬU HỦ - Kitsune soba

Cách làm Mì Soba Đậu Hủ - Kitsune Soba

Average Rating: (4.3 / 5)

Kitsune Soba được nấu đơn giản với mì Soba làm từ hạt kiều mạch + giá và đậu hủ kho,...

Xem tiếp
Hình ảnh món Chicken somen noodles soup - Mì somen thịt gà

Cách làm Chicken Somen Noodles Soup - Mì Somen Thịt Gà

Average Rating: (4.3 / 5)

Bữa chính cho bé 8m+ #babyfood #PerroSuri_và_Mẹ #bếpcủaMi...

Xem tiếp
Hình ảnh món Peanut butter banana protein brownies

Cách làm Peanut Butter Banana Protein Brownies

Average Rating: (4.3 / 5)

Mình học từ tasty và có thay đổi đôi chút để hợp khẩu vị...

Xem tiếp
Hình ảnh món Banana oats peanut butter cookies

Cách làm Banana Oats Peanut Butter Cookies

Average Rating: (4.3 / 5)

Mình làm theo cthức của bạn có fb: enjoy mommy and meals và bạn Thoa Nguyễn...

Xem tiếp
Hình ảnh món Grilled Chicken with Mushroom, Herbs and Melted Cheese

Cách làm Grilled Chicken With Mushroom, Herbs And Melted Cheese

Average Rating: (4.3 / 5)

3 day meal prep - 250 - 300 kl/ portion...

Xem tiếp
Hình ảnh món Gà ác tiềm quả lê và táo đỏ (Black chicken stew with pear and jujube)

Cách làm Gà Ác Tiềm Quả Lê Và Táo Đỏ (Black Chicken Stew With Pear And Jujube)

Average Rating: (4.3 / 5)

Mình hầm hết 2h, thành quả là nc ngọt thanh và gà mềm, boss nhà mình húp hết nc hầm...

Xem tiếp
Hình ảnh món Cánh gà sốt chua ngọt (sweet and sour chicken wings)

Cách làm Cánh Gà Sốt Chua Ngọt (Sweet And Sour Chicken Wings)

Average Rating: (4.3 / 5)

Vào bếp cùng Dung ?...

Xem tiếp
Hình ảnh món Soy sauce chicken (gà xì dầu)

Cách làm Soy Sauce Chicken (Gà Xì Dầu)

Average Rating: (4.3 / 5)

Hay còn gọi là See Yao Gai ở các phố người Hoa, mình và cả nhà chết mê món này...

Xem tiếp